Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι απόφοιτοι δημοτικών σχολείων του νομού Λάρισας ύστερα από επιλογή.

       Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής γίνονται στη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου.

       Η επιλογή γίνεται ύστερα από εξετάσεις ενώπιον 5μελούς επιτροπής καθηγητών Μουσικής που πραγματοποιούνται στο Μουσικό Σχολείο. Καθηγητές Μουσικής του Σχολείου φροντίζουν για την προετοιμασία των υποψηφίων πριν τη διαδικασία επιλογής. Οι μαθητές εξετάζονται στα παρακάτω μαθήματα:

  • Ρυθμός

  • Μουσική ικανότητα

  • Φωνητική ικανότητα

  • Διάκριση ηχοχρωμάτων

       Επίσης προαιρετικά εξετάζονται σε ένα αναγνωρισμένο μουσικό όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε επίπεδο τεχνικής τουλάχιστον κατωτέρας σχολής.

       Από οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Γυμνασίου ή του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτρέπεται η μετεγγραφή σε άλλο σχολείο.

       Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018.

Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή μαθητή