ΕΚΛΟΓΗ 15ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2014 - 2015

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ  
1 Γκουλέτσος Χρήστος 150 Πρόεδρος
2 Θεοδωρίδης Θεοδώρα 132  
3 Χατζημπύρρου Γουινόνα 127  
4 Μάρκου Ελένη 126 Αντιπρόεδρος
5 Αγκαρίτσι Σύλβια 93  
6 Γκαντζώρας Κορκιδάκης Κων/νος 76 Γραμματέας
7 Θεοδωρόπουλος Νικόλαος  76  
8 Κούτσικος Θωμάς 75  
9 Πριμηκύρης Βασίλειος 71  
10 Θεοδωρίδης Γεώργιος 70  
11 Μπουγάι Παναγιώτης 58  
12 Φασούλας Κων/νος 57  
13 Χαρταλάμης Δημήτριος 56  
14 Πέτρου Ειρήνη Ηλέκτρα 52  
15 Φιλίνδρα Αικατερίνη 50