ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1

La musique de la langue Fransaise

Κολοβού Αγαθή

 Μωρογιάννη Ζηνοβία

ΠΕ16

ΠΕ05

Αριθ. Μαθ.

 20

2

Θεατρικό παιχνίδι: «Υλοποίηση θεατρικής παράστασης» Ιάκωβου Καμπανέλλη- το παραμύθι χωρίς όνομα

Κολλάτου Αικατερίνη

Τσάκνη Βασιλική

Κολλάτου Ειρήνη

Τσιούκα Ευαγγελία

ΠΕ02

 ΠΕ02

ΠΕ02

 ΠΕ16

Αριθ. Μαθ.

 

18

3

Έκδοση Μηνιαίας Εφημερίδας

Κολλάτου Αικατερίνη

Κοσμάνου Βασιλική

Τσιούκα Ευαγγελία

ΠΕ02

 ΠΕ16

 ΠΕ16

Αριθ. Μαθ.

 18

4

«Μουσική ορολογία»-Εφαρμογή της Αγγλικής γλώσσας στη Μουσική ορολογία

Νάκα Ειρήνη

Μήτσιου Χριστίνα

Αναγνωστόπουλος Σωτήριος

ΠΕ16

ΠΕ06

ΠΕ08

Αριθ. Μαθ.

 

26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

1

¨Η φύση θεραπεύει¨

Ζαπίτη Ευαγγελία

ΠΕ16

Αριθ. Μαθ.

 

18

2

¨Δρόμοι του νερού¨

Τσακάκη Άννα

Τζοζεφίν Μάννιον ? Καψάλη

Μακρυγιάννης Ιωάννης

ΠΕ16

ΠΕ06

ΠΕ16

Αριθ. Μαθ.

 19

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

1

¨Ξέρω τι ζητάω¨

Τσάκνη Βασιλική

Κολλάτου Ειρήνη

ΠΕ02

ΠΕ02

Αριθ. Μαθ.

17