Από τον καθηγητή κ. Παπαβασιλείου Βασίλειο ΠΕ04

 

Για μελέτη των γραφικών παραστάσεων κινηματικής κάντε click εδώ

 

Για Θέματα της Τράπεζας Θεμάτων κάντε click εδώ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΛΥΣΕΙΣ

Μάιος 2017 Μάιος 2017
Απρίλιος 2017 Απρίλιος 2017
Μάρτιος 2017 Μάρτιος 2017
Φεβρουάριος 2017 Φεβρουάριος 2017
Ιανουάριος 2017 Ιανουάριος 2017
Δεκέμβριος 2016 Δεκέμβριος 2016
Νοέμβριος 2016 Νοέμβριος 2016
Οκτώβριος 2016 Οκτώβριος 2016
Σεπτέμβριος 2016 Σεπτέμβριος 2016
Μάιος 2014 Μάιος 2014
Απρίλιος 2014 Απρίλιος 2014
Μάρτιος 2014 Μάρτιος 2014
Φεβρουάριος 2014 Φεβρουάριος 2014
Ιανουάριος 2014 Ιανουάριος 2014
Δεκέμβριος 2013 Δεκέμβριος 2013
Νοέμβριος 2013 Νοέμβριος 2013
Οκτώβριος 2013 Οκτώβριος 2013
Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013
Μάιος 2011 Μάιος 2011
Απρίλιος 2011 Απρίλιος 2011
Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2011
Φεβρυάριος 2011 Φεβρουάριος 2011
Ιανουάριος 2011 Ιανουάριος 2011
Δεκεμβριος 2010 Δεκεμβριος 2010
Νοέμβριος 2010 Νοέμβριος 2010
Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010
Σεπτέμβριος 2010 Σεπτέμβριος 2010