Από τον καθηγητή κ. Παπαβασιλείου Βασίλειο ΠΕ04

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΛΥΣΕΙΣ

Σεπτέμβριος 2011 Σεπτέμβριος 2011
Οκτώβριος 2011 Οκτώβριος 2011
Νοέμβριος 2011 Νοέμβριος 2011
Δεκέμβριος 2011 Δεκέμβριος 2011
Ιανουάριος 2012 Ιανουάριος 2012
Φεβρουάριος 2012 Φεβρουάριος 2012
Μάρτιος 2012 Μάρτιος 2012
Απρίλιος 2012 Απρίλιος 2012
Μάιος 2012 Μάιος 2012
Σεπτέμβριος 2014 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών Σεπτέμβριος 2014 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών
Οκτώβριος 2014 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών Οκτώβριος 2014 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών
Νοέμβριος 2014 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών Νοέμβριος 2014 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών
Δεκέμβριος 2014 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών Δεκέμβριος 2014 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών
Ιανουάριος 2015 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών Ιανουάριος 2015 Γενικής Παιδείας Θετικών Σπουδών
Φεβρουάριος 2015 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών Φεβρουάριος 2015 Γενικής Παιδείας Θετικών Σπουδών
Μάρτιος 2015 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών Μάρτιος 2015 Γενικής Παιδείας Θετικών Σπουδών
Απρίλιος 2015 Γενικής Παιδείας  Θετικών Σπουδών Απρίλιος 2015 Γενικής Παιδείας Θετικών Σπουδών
Μάιος 2015 Γενικής Παιδείας Θετικών Σπουδών Μάιος 2015 Γενικής Παιδείας Θετικών Σπουδών
Σεπτέμβριος 2017 Θετικών Σπουδών Σεπτέμβριος 2017 Θετικών Σπουδών
Οκτώβριος 2017 Θετικών Σπουδών Οκτώβριος 2017 Θετικών Σπουδών
Νοέμβριος 2017 Θετικών Σπουδών Νοέμβριος 2017 Θετικών Σπουδών
Δεκέμβριος 2017 Γενικής Παιδείας Δεκέμβριος 2017 Γενικής Παιδείας
Ιανουάριος 2018 Γενικής Παιδείας Ιανουάριος 2018 Γενικής Παιδείας
Φεβρουάριος 2018 Γενικής Παιδείας Φεβρουάριος 2018 Γενικής Παιδείας
Μάρτιος 2018 Γενικής Παιδείας Μάρτιος 2018 Γενικής Παιδείας
Απρίλιος 2018 Γενικής Παιδείας Απρίλιος 2018 Γενικής Παιδείας
Μάιος 2018 Γενικής Παιδείας Μάιος 2018 Γενικής Παιδείας