Από τον καθηγητή κ. Παπαβασιλείου Βασίλειο ΠΕ04.01

 

Για ψηφιακά βοηθήματα του Υπουργείου Παιδείας Φυσικής Θετικού Προσανατολισμού κάντε click εδώ.

Για θέματα εισαγωγικών εξετάσεων 2000 - 2016 Φυσικής Θετικού Προσανατολισμού κάντε click εδώ.

Για ψηφιακά βοηθήματα του Υπουργείου Παιδείας στα Ρευστά κάντε click  εδώ.

Για Μαγνητικά Πεδία Ρευματοφόρων αγωγών κάντε click εδώ.

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΛΥΣΕΙΣ

Μάιος 2016 Μάιος 2016
Απρίλιος 2016 Απρίλιος 2016
Μάρτιος 2016 Μάρτιος 2016 
Φεβρουάριος 2016 Φεβρουάριος 2016
Ιανουάριος 2016 Ιανουάριος 2016
Δεκέμβριος 2015 Δεκέμβριος 2015
Νοέμβριος 2015 Νοέμβριος 2015
Οκτώβριος 2015 Οκτώβριος 2015
Σεπτέμβριος 2015 Σεπτέμβριος 2015
Μάιος 2013 Μάιος 2013
Απρίλιος 2013 Απρίλιος 2013
Μάρτιος 2013 Μάρτιος 2013
Φεβρουάριος 2013 Φεβρουάριος 2013
Ιανουάριος 2013 Ιανουάριος 2013
Δεκέμβριος 2012 Δεκέμβριος 2012
Νοέμβριος 2012 Νοέμβριος 2012
Οκτώβριος 2012 Οκτώβριος 2012
Σεπτέμβριος 2012 Σεπτέμβριος 2012
Μάρτιος 2010 Μάρτιος 2010
Νοέμβριος 2009 Νοέμβριος 2009
Οκτώβριος 2009 Οκτώβριος 2009
Σεπτέμβριος 2009 Σεπτέμβριος 2009
Μάιος 2009  
Απρίλιος 2009  
Μάρτιος 2009