Από την καθηγήτρια κ. Καραβαγγέλη Δέσποινα

Ο Κρητικός

Το αμάρτημα της μητρός μου

Όνειρο στο κύμα

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου

Ο Δαρείος

Ο Ελεγκτής

Τα Αντικλείδια

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου

Σημείο αναγνωρίσεως

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (σχόλια)