Από την καθηγήτρια κ. Καραβαγγέλη Δέσποινα ΠΕ02

 

Η Παράγραφος και η Περίληψη

 

Είδη συλλογισμών