Η μετακίνηση των μαθητών πρός και από το Σχολείο γίνεται με λεωφορεία αστικού ΚΤΕΛ που ακολουθούν τις παρακάτω διαδρομές:

 

Α' (Διαδρομή 1)

 

Β' (Διαδρομή 2)

 

Γ΄ (Διαδρομή 3)

 

Δ΄ (Διαδρομή 4)

 

Ε΄ (Διαδρομή 5)

 

Μόνο Τρίτη επιστροφή 1

 

Μόνο Τρίτη επιστροφή 2

 

Μόνο Τρίτη επιστροφή 3

 

Μόνο Τρίτη επιστροφή 4

 

Μόνο Τρίτη επιστροφή 5


Οι διαδρομές Α,Β,Γ,Δ,Ε είναι εκείνες που ισχύουν για όλες τις ημέρες εκτός από το μεσημέρι της Τρίτης.
Οι διαδρομές 1 "μόνο Τρίτη επιστροφή" και 2 "μόνο Τρίτη επιστροφή" ισχύουν για το Λύκειο και αναχωρούν στις 13:30.
Οι διαδρομές 3 "μόνο Τρίτη επιστροφή", 4 "μόνο Τρίτη επιστροφή" και 5 "μόνο Τρίτη επιστροφή" ισχύουν για το Γυμνάσιο και αναχωρούν στις 15:00.