Η μετακίνηση των μαθητών πρός και από το Σχολείο γίνεται με λεωφορεία αστικού ΚΤΕΛ που ακολουθούν τις παρακάτω διαδρομές:

 

Α' (Διαδρομή 1)

 

Β' (Διαδρομή 2)

 

Γ΄ (Διαδρομή 3)

 

Δ΄ (Διαδρομή 4)

 

Ε΄ (Διαδρομή 5)