ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ 2020


Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Eυχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία για όλους!


Η παροχή υψηλής ποιότητας παιδείας στους μαθητές/ριες μας, η ενθάρρυνση, η ενίσχυση, φροντίδα με την παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων, η διαμόρφωση υγιών στάσεων και αξιών, η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/ριών σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες αποτελούν τους βασικούς στόχους του σχολείου μας, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και αμοιβαίου σεβασμού.

Το διδακτικό έτος φέτος ξεκινά μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες. Βασική προτεραιότητά μας αποτελεί η προάσπιση της υγείας των μαθητών/ριών, καθώς και του ανθρωπίνου δυναμικού του σχολείου μας (εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού). Για αυτό έχει γίνει ειδικός σχεδιασμός εκ μέρους μας και απαιτείται η συνεργασία όλων.

 


Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι τη Δευτέρα, 14.09.2020 η προσέλευση των μαθητών /ριώντης Α΄Γυμνασίουστο σχολείο μας θα γίνει στις 10:30 π.μ., ενώ η προσέλευση των μαθητών των υπολοίπων τάξεων στις 10.45 π.μ. Η είσοδος στο σχολείο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους μαθητές /ριες και τους εκπαιδευτικούς. Οι γονείς–κηδεμόνες συνοδοί των μαθητών/ριών θα παραμείνουν έξω από τον αύλειο χώρο του σχολείου τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας.


Ο καθιερωμένος Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών, και στη συνέχεια ο ιερέας θα επισκεφθεί όλες τις αίθουσες της σχολικής μονάδας, όπου θα παρευρίσκονται οι λοιποί μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί(σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. : Φ1/115739/ΓΔ4 από 4-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας).


Όλοι οι μαθητές /ριες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ, θα φορούν προστατευτική μάσκα.θα παραληφθούν από υπεύθυνους καθηγητές από την είσοδο της αυλής και θα οδηγηθούν σε προκαθορισμένο εξωτερικό χώρο του σχολείου μας. Τα υπόλοιπα τμήματα Γυμνασίου και Λυκείου θα εισέλθουν στο σχολείο και θα κατευθυνθούν στις αίθουσες, με την καθοδήγηση υπεύθυνων καθηγητών.

 

Ακολούθως, θα γίνει η διανομή των σχολικών βιβλίων. Μετά τον αγιασμό οι μαθητές θα αποχωρήσουν από το σχολείο στις (12:30)με τα σχολικά λεωφορεία.

 

Την Τρίτη οι μαθητές /ριες οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο στις 8:00 π.μ. και θα σχολάσουν στις 13:30. Στους μαθητές /ριες θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την υγιεινή και ασφάλεια όλων, καθώς και για τη λειτουργία του σχολείου.

 

Η στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί το εχέγγυο της επιτυχίας του κοινού μας σκοπού που είναι η εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών παροχής παιδείας και ασφάλειας στους μαθητές/ριες. Το σχολείο έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ, ωστόσο είναι απαραίτητο οι γονείς να φροντίσουν για την προμήθεια τωνπαιδιών με ατομικά μέσα υγιεινής (μάσκες, απολυμαντικά μαντιλάκια κ.τ.λ.).


Καλή σχολική χρονιά, καλή πρόοδο με υγεία για όλους!


Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μ.Σ.Λ.