Αγαπητοί γονείς

 

σας ενημερώνουμε ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου από την ερχόμενη εβδομάδα

12/10/2020 θα ολοκληρώνεται ως εξής.

 

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή στις 14:20 (Γυμνάσιο - Λύκειο).


Πέμπτη στις 13:30 (Γυμνάσιο - Λύκειο).


Τρίτη -   Γυμνάσιο στις 14:55

-   Λύκειο    στις  13:30