Αγαπητοί μαθητές/ιες

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι έως και τις 30/11/2020 το σχολείο συνεχίζει με μαθήματα εξ αποστάσεως.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα παραμείνει το ίδιο.

 

Η σύγχρονη διδασκαλία θα διενεργείται στην πλατφόρμα webex. Οι διευθύνσεις αιθουσών webex των καθηγητών σας έχουν  αποσταλεί με e-mail. Παρακαλούμε, όταν συνδέεστε στην πλατφόρμα πρέπει να χρησιμοποιείτε το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο στα ελληνικά. Μαθητές με ψευδώνυμο δεν θα γίνονται δεκτοί.

 

Για τα ατομικά μαθήματα οργάνων μπορεί να επιλεγεί από τον καθηγητή/τρια η πλατφόρμα webex ή άλλη εφαρμογή (skype, viber, zoom, messenger κλπ.). Οι καθηγητές σας στα ατομικά μαθήματα θα σας ενημερώσουν οι ίδιοι για την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης που θα χρησιμοποιήσουν για το μάθημά τους.

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Μαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα θα παίρνουν απουσία.

 

θα περάσει κι αυτό, να είστε βέβαιοι!!