Σε νέο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο "Boosting Green Education at School" συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου μας, σε συνεργασία με σχολεία και επιστημονικούς φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Εσθονία.

Η σύμπραξη αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κλιματική αλλαγή και είναι διάρκειας 24 μηνών.

 

Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, τον Μάρτιο του 2021.

Ακολούθησε η πρώτη διακρατική συνάντηση των εταίρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στις 13 και 14 Ιουλίου 2021.