Διαδικασία εισαγωγής μαθητών Α'Γυμνασίου σε Μουσικά σχολεία

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Συνημμένα αίτηση (γονέα ή κηδεμόνα) και η λίστα μουσικών σχολείων σε μορφή doc