ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες


Κατόπιν του με αριθμό 15775/9-9-2021 εγγράφου της ΔΔΕ Λάρισας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να   παραλάβετε από 8/9/2021 έως 17/9/2021 6 (έξι) δωρεάν self test, για τις επόμενες 3 εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων, από τα φαρμακεία.