Από τη Δ/νση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας ανακοινώνεται, ότι οι επιτυχόντες μαθητές της διαδικασίας Επιλογής που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γ/σίου (σχολικό έτος 2009-2010) μπορούν να εγγραφούν στην Α΄ Γ/σίου προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησής τους.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται τη Δευτέρα 29/06/2009 από τις 09:00 π.μ. ως τις 13:00 μ.μ.