ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ - ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

ΛΥΚΕΙΟ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Ο   Διευθυντής

Σωτήριος  Αναγνωστόπουλος