Σε νέο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο "Boosting Green Education at School" συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου μας, σε συνεργασία με σχολεία και επιστημονικούς φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Εσθονία.

Η σύμπραξη αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κλιματική αλλαγή και είναι διάρκειας 24 μηνών.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας συνάντηση ενημέρωσης -προετοιμασίας εταίρων και καθηγητών μας για το επόμενο ραντεβού.