Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήμτα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τα ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν άμεσα στο Σχολείο την Υπεύθυνη Δήλωση για την Ενισχυτική Διαδασκαλία.