Από την καθηγήτρια κ. Καραβαγγέλη Δέσποινα και τον καθηγητή κ. Μάτο Αναστάσιο

Η Φόνισσα

Η τιμή και το χρήμα

Σκέψεις πάνω στην τελευταία στροφή της "Ιθάκης" 

Η μάνα

Δύο μητέρες

Σχήματα λόγου

Νεοελληνική ποίηση (Λογοτεχνικά ρεύματα 19ος - 20ος αιώνας)

Διαφορές παραδοσιακής και νεότερης ποίησης

Στοιχεία Αφηγηματολογίας